Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.1.2016

Činnost Občanského sdružení

ukončena :-)

Vážení a milí, děkuji všem za spolupráci a tímto Vám sděluji, že naše práce je ukončena a tudíž i činnost našeho občanského sdružení. 

Jsem velice ráda, že jsme společně dokázali ovlivnit myšlení takového molocha, jakým je Magistrát hl. m. Prahy v čele s jeho zastupiteli, se zkostnatělým odborem správy majetku a dokázali alespoň částečně prosadit zájmy občanů - daňových poplatníků!

Je to i výzva pro ostatní do budoucna, že pokud se dokáže dát dohromady taková skupina lidí, jakou jsme byli my, dokáže cokoliv.

Nebojte se tedy a jděte v našich šlépějích. My i nadále zůstáváme semknuti a společně řešíme v domech stejné problémy, jsme přáteli, jsme partnery a jde nám to dobře. Bez tohoto sdružení bychom byli jen dvacet bytových celků na Barrandově, které se neznají a které nespolupracují.

Přeji nám, abychom i nadále měli sílu naše domy zvelebovat a ukázat všem, že v péči dobrého bytového družstva může dům vzkvétat a vztahy mezi nájemníky mohou být víc než přátelské! 

Ing. Monika Matušková,

bývalá místopředsedkyně sdružení

:-)

11.9.2015

Vážení členové našeho sdružení!

Předem bych Vám chtěla poděkovat za to, že jsme se dokázali společně semknout a alespoň částečně prosadit naše záměry a cíle ve vyjednávání s magistrátem.

Nyní již všichni vlastníme družstevní byt a je jen na nás a našich představenstvech, jak budeme náš majetek dále užívat a zvelebovat.

Z tohoto důvodu již není potřeba, aby činnost sdružení/spolku pokračovala a aby v něm členové dále setrvávali. 

Po konzultaci s advokátem je možné činnost spolku ukončit dvěma způsoby:

·První z nich je likvidace a následný výmaz spolku z veřejného spolkového rejstříku

· Druhou je změna právní formy na ústav

Náklady na likvidaci spolku jsou však vysoké, museli bychom znovu vybírat členské příspěvky a to již není účelné, proto Vám navrhuji jít variantou číslo dvě - tedy změnu právní formy na ústav.

Co to vlastně znamená? 

Naše sdružení/spolek zanikne a pod jeho ičem vznikne nová organizace - ústav, jehož náplní bude podpora provozování vokální a instrumentální hudby. Tento nově vzniklý ústav se s námi podělí o veškeré náklady, což se jeví jako zcela rozumné. 

Naše členství automaticky zaniknou a zanikne i účel našeho sdružení/spolku a spolek jako takový.

 

Proto Vás prosím, abyste tuto variantu podpořili a to tím, že se v pondělí 12.10.2015 od 18.00 zúčastníte poslední členské schůze našeho sdružení/spolku. Této schůze se bude účastnit i notář, který potvrdí vznik nového subjektu a zánik našeho sdružení/spolku,

Avšak členů je mnohem více, než je kapacita divadelního sálu ZŠ V Remízku, proto prosím ty, kteří na schůzi nepřijdou a již s našim sdružením/spolkem nechtějí mít nic společného, poslední úkon - ato doručit do schránky k tomuto účelu zřízené na adrese Voskovcova 961/4, Praha 5, nebo naskenované a zaslané mailem zpět, Vaše " Oznámení o vystoupení ze spolku"

Veškeré další podrobnější informace získáte z příloh, které jsou v rubrice "Likvidace sdružení":

 1. Pozvánka
 2. Písemné oznámení o vystoupení ze spolku
 3. Oznámením členům
 
Předem Vám děkuji a přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem životě!

 

Ing. Monika Matušková,

místopředsedkyně spolku

email: bytybarrandov@seznam.cz 

 

 

17.3.2015

II. etapa privatizace je v běhu! Nebojte se jí, Barrandovští jí mají již zdárně za sebou!

Nenaleťte slibům realitních kanceláří, že Vám zprostředkují výměnu bytu. Je to jen způsob, jak přijdete o byt! Již jsme to zažili na vlastní kůži a někteří nájemníci byli dost rozčarováni!

21.1.2015

img_4463--1-.jpg                   img_4464.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem za účast na pondělním semináři!

Pro velký zájem plánujeme na podzim uskutečnit další seminář na podobná témata jako např. požár v panelovém domě apod.

Něco málo z přednášky paní Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.

 • nosnost podlahy v bytě panelového domu 150 kg/m2
 • nosnost podlahy společných chodeb a schodiště 300kg/m2
 • stavební povolení je nezbytné v těchto případech: zásahy do nosných konstrukcí, stropních konstrukcí, změny zatížení (velká akvária, vany) 
 • ohlášení stavby je potřeba v případě odstranění příček, přestavby bytových jader bez změny zatížení, zásahy do fasády (lodžie, výměna oken apod.)
 • pozor příčka není automaticky zeď silná 15mm, může být i nosnou zdí!
 • nejchoulostivějším místem při změně zatížení v panelovém domě jsou spáry, v těchto místech je menší tuhost, může docházet k trhlinám v několika patrech zásahem v jediném bytě
 • betonové panely se nevyztužují ocelovými nosníky (nedpraží), na nosníky se musí vyřezat "kapsy", které mají za následek další poškození panelu a jeho nosnosti
 • otvory do panelů se musí řezat diamantovou pilou s vodním chlazením - nejmenší zásah do panelů, eliminuje otřesy avšak nutno dbát na to, aby voda neprotekla k sousedovi
 • řezat se mají kusy o hmostnosti 50-100kg, je nutné je okamžitě odvážet, aby nedošlo k přetížení podlahy
 • zesílení panelů po výřezu otvorů je neefektivnější pomocí uhlíkových lamel, které se lepí na nadpraží, jsou však dražší
 • pro panelové domy byla ČSN zrušena a žádná v současné době neplatí. Na Slovensku je platná ČSN 73 1212/2011 ve které jsou stanoveny povinnosti pro projektanty a povinnosti pro majitele domu
 • majitel musí archivovat všechny projekty, ve kterých dochází ke změnám zatížení domu, další změny v bytech musí respektovat předešlé úpravy
 • výstavba panelových domů je typová, jediné, co se liší jsou základy de rozdílného podloží
 • zajímavá myšlenka - nechat si zpracovat, které stěny jsou v domě nosné a co jsou příčky - při rozhodování o demolicích pak budou relevantní podklady k dispozici
 • zásahy do stopů - dojde ke změně zatížení (Výřez průchodu mezonetový byt)
 • vedení nové elektroinstalace výřezem drážky v podlaze nebo ve svislé stěně (podřezání stěny) - nevhodné, neboť podlahy na Barrandovském sídlišti jsou typu T06B, což znamená tloušťka pouze 12cm! když elektrikář vyřeže drážku 5cm, dochází k vážnému narušení statiky podlahy/stropu - řešením jsou ploché el. dráty uložené pod např. plovoucí podlahu, nebo do podlahové lišty. U typu Larsen-Nielsen je podlaha 25cm.  Nehledě k tomu, že el. krabice, která se musí více zahloubit, způsobí akustický most
 • Bytové jádro - přestavbou dochází ke změně zatížení, nahradí se lehký umakart zdí a obklady/dlažbou, měly by se používat tenké obklady. změna zatížení se projeví právě v trhlinách ve spáře v okolních bytech - funkčně-estetické závady 
 •  stavební úřad si nechal v minulosti zpracovat typické přestavby jader na sídlišti Stodůlky,z čehož poté mohli nájemníci čerpat a bylo zamezeno příp. změnám v zatížení domu
 • Lodžie a balkony - není místností dle již sice neplatného předpisu č. 72/1994 Sb., ale věc o vlastnictví je platná i v nové úpravě, tj. balkon a lodžie jsou pláštěm budovy
 • pozor na nesystémové zasklívání lodžií a balkonů
 • pozor na autorská práva panelových domů
 • dodržujte na této typizované stavbě jednotný postup
 • nepovolujte razantní zásahy do konstrukce budovy a vnějšího pláště
 • životnost panelového domu - dle projektu 50 let, ale pokud do skeletu nezatéká (provede se případně sanace) pak se dá říct, že panelový dům je vlastně betonový "bunkr" s neomezenou životností
 • životnost stoupaček cca 10-15 let
 • životnost plastových oken bez údržby (u většiny oken na Barrandově k žádné údržbě nedocházelo) cca 10-15 let
 • správně zateplená fasáda může napomoci prodloužení životnosti panelového domu 
Jedno s typických podlaží na sídlišti Barrandov: Larsen - Nielsen
 
schema_larsen-nielsen2.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

něco málo z přednášky paní JUDr. Radka Chlebcová Ph.D., advokátka

BD

 • převod družstevního podílu na základě smlouvy (od 1.1.2014 není vyžadován ověřený podpis, pokud není ve stanovách BD jinak)
 • důležitý datum, kdy byla smlouva předložena družstvu - od toho data se stává novým členem BD
 • pozor na staré smlouvy, nepřevádí se již "práva a povinnosti" ale dnes se převádí "družstevní podíl" s právem nájmu
 • nerespektování pojmů mají za následek neplatnost smlouvy 
 • Výhody převodu: rychlý, jednoduchý, bez rizika, společně s převodem se převádí i nájem
 • Nevýhody: přechod dluhů na nabyvatele - přechod ze zákona! (§736 ZOK) - ošetří se ve smlouvě "prohlášením" 
 • Představenstvo BD by mělo nabyvatele informovat, že je na bytě dluh
 • DAŇ: za převod družstevního podílu se neplatí 4% daň z nemovitosti, ale může se platiti daň z příjmu, pokud není převod v rámci rodinných příslušníků, v bytě bydlíte kratší dobu než 5 let, nebo pokud do 1 roku nabyté prostředky nevložíte zpět na koupi bytu/domu

SVJ

 • mnohem složitější než u BD - písemná smlouva, katastrální předpisy, ověřené podpisy...
 • katastr zapisuje až 40 dní i déle
 • Výhody: možnost získání úvěru, "pocit" vlastnictví
 • Nevýhody:zdlouhavé, riziko podvodu při převodu, daňové zatížení (doporučujeme notářskou úschovu), nedochází k převodu dluhů na nabyvatele - nutné potvrzení správce, jaké dluhy přecházejí
 • když dochází k převodu z BD do SVJ - daň se neplatí

VZNIK SVJ

 • prohlášení vlastníka
 • vznik alespoň 3 vlastníků: BD + první převedená jednotka + druhá převedená jednotka = nutno založit SVJ, nevzniká automaticky (do katastru se nezapíše další jednotka, nebude-li SVJ existovat)

Běžná údržba 

 • nájemník byt udržuje na vlastní náklady - viz drobné opravy specifikované ve stanovách BD (řády), když není specifikováno, platí NV 258/1995 Sb.v platném znění

 

 

4.1.2015

POZVÁNKA

Zveme Vás na odborný tématický seminář

pořádaný Občanským sdružením Byty Barrandov 

ve spolupráci s Cechem bydlení RCB.


STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V BYTECH
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA BYDLENÍ

 

19.1.2015 od 18.00 hod.


Divadelní sál FZŠ a MŠ Barrandov II 
V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5


Seminář je určen pro členy OSBB, nájemníky, vlastníky bytů, představenstva BD a zástupce výborů SVJ.


Seminář je bezplatný.

 

PROGRAM  SEMINÁŘE:  

18.00 -18.15 hod. prezence účastníků

Zahájení v 18.15 hod.

 

 • Ing. Monika Matúšková - Úvodní slovo

 

 • Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V BYTECH

 • o vše vás čeká při rekonstrukci bytu, na co si dát pozor a jak postupovat
 • souhlas vlastníka domu
 • statika
 • stavební dokumentace

 

 •  JUDr. Radka Chlebcová Ph.D., advokát

AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA BYDLENÍ

 • převod družstevního podílu
 • prodej jednotky
 • pohledávky
 • přechod dlužné částky
 • na co dát pozor.

 

DISKUSE

Přijďte diskutovat s odborníky z oblasti stavební a právní, kteří denně řeší ve své praxi problémy, které vás trápí. Využijte možnosti zjistit mimo jiné, zda je opravdu možné koupit si byt s dluhem, jak se tomu bránit, jak bezpečně převádět vlastnictví atd.

 

1.1.2015

 

  2015.png

 

 

 

 

 

Vážení a milí, přeji Vám do nového roku vše nejlepší a aby ty naše domovy a to nejen na Barrandovském sídlišti jen vzkvétaly!

Matúšková

 

28.8.2014 

Nový příspěvek v rubrikách vlevo:

"Jak jsme transformovali až jsme se přetransformovali....."

 

28.8.2014

Prázdniny pomalu končí a poslední družstva na Barrandovském sídlišti obdrží v září kupní smlouvu.

Celý proces I. etapy se zdárně chýlí ke konci.

Díky naší společné spolupráci a stmelení nám OSBB stále nese ovoce!

Totiž poslední domy dostaly skvělou nabídku od úvěrující banky a to historické minimum

- úroková sazba 1.59 % p.a.!!!

 

Za to zpoždění, které Vám MHMP kvůli nesmyslné záležitosti kolem stříšek způsobil,

Vám to moc přejeme!

 

20.6.2014 

Zastupitelstvo

20/2        2598      k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy - radní Dlouhý

Rada

č. us.: 13874 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy a k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 582 ze dne 15.5.2012, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 603 ze dne 23.4.2013 k návrhu transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje +CD

19. 06. 2014 zasedání Zastupitelstv hl.m. Prahy 

Na programu je schválení ceny u zbylých 4 TFC na Barrandově

a přeschválení 2 TFC schválených v 9/2013

Tímto by byl konečně nadohled konec I. etapy.....:-)

 

 

Od posledního dubnového týdne

dochází k předávání technologických celků do rukou Bytových družstvev!

Pro zajímavost: "pravidla transformace"

byla magistrátem  schválena

v 5/2012, nyní je 5/2014,

tj. po 2 letech

se podařilo privatizaci u prvních celků na

Barrandově dotáhnout do konce!

NO COMAND.......

 

29.4.2014

Dnes Rada hl.m. Prahy konečně schválila znění smlouvy "O postoupení pohledávek" !!!

 

28.4.2014

Od 1.1.2014 připravuje MHMP znění smlouvy "O postoupení pohledávek" dle NOZ a konečně se dočkáme!

Na programu 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 4. 2014 je konečně očekávaná smlouva ke schválení:

19. 13052 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy bytovým družstvům - radní Dlouhý

20. 13146 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy bytovým družstvům - radní Dlouhý

 • Nikdy bych neřekla, že na tuto smlouvu budeme čekat tak dlouho! Jak mám dostát svého závazku a tuto smlouvu společně s Kupní smlouvou odevzdat do 30.4.2014, když jí budou schvalovat teprve zítra??? No comand....

.............................................................................................................................

Na 38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.4.2014

nebyl schválen žádný další celek k privatozaci! Holt velikonoce.....

Dle sdělení MHMP se připravuje schválení všech zbylých celků k privatizaci (v rámci I. vlny) na květnové zastupitelstvo. Po tomto termínu končí platnost znaleckých posudků pro neschválené celky a bylo by nutné dělat aktualizaci těchto posudků...použiji oblíbený pojem pana býv. náměstka Kabického - UPGRADE...... Tak uvidíme!

28.3.2014

Na 37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.3.2014

byl schválen další celek k privatozaci: 

pozemek parc. č. 1798/53 o výměře 402 m2, pozemek parc. č. 1798/54 o výměře 301

m2, pozemek parc. č. 1798/55 o výměře 300 m2, pozemek parc. č. 1798/56 o výměře

302 m2, jejichž součástí je bytový dům čp. 948, 949, 950 a 951 v k.ú. Hlubočepy,

včetně součástí a příslušenství, zapsáno na LV 1189, Barrandovskému bytovému

družstvu, se sídlem Werichova 948/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 023 35 280 za

kupní cenu 131.830.000 Kč

3.3.2014

Není nám známo, proč MHMP otálí se schvalováním ceny pro další technologické celky z barrandova? Znalecké posudky mají platnost do konce května 2014.  MHMP bude zadávat nové znalecké posudky? Zeptáme se na nejbližším zastupitelstvu......

 

27.2.2014 – na programu dnešního zastupitelstva není, bohužel, žádný technologický celek z Barrandova ke schválení……   :-(

 

 K dnešnímu dni není hotová nová kupní smlouva dle NOZ......:-(

a není schválená Radou hl.m. Prahy.......:-(

 

27.2.2014 Informace ke stavu privatizace na sídlišti Barrandov

září 2013 byla schválena zastupitelstvem cena 10 bytových domů (Technologických celků) na Barrandově a současně schválen jejich prodej 10 bytovým družstvům

listopad 2013 u dvou bytových družstev MHMP zjistil, že součástí pozemku domu jsou i zčásti veřejná prostranství (pozemky pod přístřešky podél domů) a rozhodl se narychlo tyto pozemky zaměřit a oddělit. Do 2/2014 zatím nejsou tato družstva ani vyrozuměna o tom, že by oddělení pozemků bylo zapsáno v KN a mohli obdržet kupní smlouvu.

prosinec 2013 8 Bytovým družstvům byla magistrátem doručena kupní smlouva s podmínkou jejího podpisu do konce roku 2013 (chystaná změna od 1/2014- NOZ).

7 bytových družstev smlouvu vrátilo v termínu.

Leden 2014 – 7 bytových družstev bylo vloženo do KN

Únor 2014 - 1 bytové družstvo bylo vloženo do KN

………………..

prosinec 2013 - byla schválena zastupitelstvem cena dalším 2 bytovým domům ( Technologickým celkům) na Barrandově a současně schválen jejich prodej 2 bytovým družstvům

leden 2014 – schválena cena pro další 2 bytové domy na Barrandově a současně schválen jejich prodej 2 bytovým družstvům

Tato 4 bytová družstva čekají na novou kupní smlouvu, podle NOZ, kterou zatím neschválila Rada hl. m. Prahy. Termíny pro zaslání schválené kupní smlouvy jsou pro první 2 BD do 31.3.2014 a pro druhá 2 BD do 30.4.2014.

 

................................................................

18.11.2013


 12.11.2013

USNESENÍ Rady hl.m. Prahy číslo 2122 ze dne 12.11.2013

Rada hl.m. Prahy 

I. Vyjadřuje

vůli nadále naplňovat Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů. zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, schválená usnesením č. 17/4 ze dne 25.4.2012 ( dále jen "Pravidla")

II. Ukládá

1. radnímu Dlouhému

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy na jeho zasedání dne 12. prosince 2013 znovu k projednání tisk Z-2096 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků

 - termín 12.12.2013

2. MHMP - SVM MHMP

pokračovat v procesu naplňování Pravidel dle bodu I. tohoto usnesení

- kontrolní termín: 21.12.2013

- kontrolní termín: 30.6.2014

 

usnesení vloženo do sekce FOTOALBUM / Rada hl.m. Prahy 

7.11.2013 32. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy

Tisk 2096 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, předkládá radní Dlouhý

Ke schválení ceny byly připraveny v tisku 2 TFC.

Dle sdělení zastupitelů z řad ČSSD nám bylo ještě před projednáním tohoto bodu sděleno, že budou schválení dalších celků zdržovat, neboť není ze strany TOP 09 a ODS řádně připraven prodej – tedy především otázka kupní smlouvy ( která byla na Radu hl. m. Prahy předložena ke schválení teprve 5.11.2013) a taktéž smlouvy o postoupení pohledávek. 

Bohužel jsme byli vtaženi do politického boje o to, kdo bude v rozpočtu hl. m. Prahy následně s penězi za prodej disponovat.

Neznamená to, že se zastavuje privatizace!

Jak víme, v září bylo k prodeji schváleno 12 TFC, které však na kupní smlouvu čekaly skoro 2 měsíce, tedy až do tohoto týdne.  Tato kupní smlouva je však vyhotovena v souladu se stávajícím občanským zákoníkem.

I když by tedy byl tento tisk přijat, nic by se dále nedělo, neboť vyčíslení pohledávek je vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy byl prodej zastupitelstvem schválen. Tyto dva celky by tedy pouze čekaly na podobu nové smlouvy, dle nového  občanského zákoníku (platnost od 1.1.2014), ale tato smlouva dnes není ještě připravená.

OSBB proto bude pokračovat v jednáních se zastupiteli a bude se snažit prosadit, aby byly schváleny na prosincovém zastupitelstvu ostatní TFC – resp. bude-li to možné všechny zbývající TFC na Barrandově, neboť poslední bytové družstvo bylo založeno v pondělí 5.11.2013.

 

 

7.11.2013 ZASTUPITELSTVO

Do tisku 2096 byly zařazeny pouze 2 TFC - 

BD Pivcova 956-959, BD Voskovcova Peškova, neboť další 2 celky mají součástí pozemků část veřejných ploch a MHMP na poslední chvíli zjistilo, že nebude BD prodávat část náměstí.....!

Pro tyto celky se zadalo vypracovat nové geodetické zaměření a tyto pozemky se budou oddělovat....Myslíte si, jako já, že na tuto skutečnost měl již dávno upozornit znalec Beneš z Prahy 6?

 

Úřední deska MHMP - Záměr prodat technologické celky těmto BD:

BD Vodnice, BD V a W, BD Pivcova 956-959, BD Voskovcova Peškova

http://urdeska.praha.eu/files/Záměr.pdf?ids=9bUlA6c3kvNUsv4ycO9-pbxsh-MQ==

 záměr prodeje visí na úřední desce MHMP:

SVM-5536/2013 Záměr prodat bytové domy čp. 1039, 1040, 1041; 1036, 1037, 1038; 956, 957, 958, 958 a 960, 961, 962, včetně zastavěných pozemků, vše v k.ú. Hlubočepy, 152 00 Praha 5 bytovým družstvům. záměr SVM 25.9.2013 - 12.10.2013

 

 

CENA

Co se podařilo?

 

Podívejte se do sekce FOTOALBUM/ CENY TFC PO Snížení ceny za nebytové prostory!!! 

 

Ceny se snížily u technologických celků v První etapě Privatizace!

Za přispění OSBB došlo k přehodnocení ceny za nebytové prostory.

Pro jednotlivé celky to dělá v průměru

od 390 000,- (vyjma Slivenecké) po 20 600 000 Kč!

 

Celkem tedy ve všech 26 celcích došlo ke snížení kupní ceny

o 125 771 876,- Kč!!!!

 

KTERÉ CELKY BYLY SCHVÁLENY zastupitelstvem 26.9.2013?


Štěpařská č.p. 878 a 879 a