Jdi na obsah Jdi na menu
 


BILANCUJEME

BILANCUJEME:

Červen 2012 – první členská schůze OSBB

Podány informace o snaze získat znalecké posudky k cenám technologicky funkčních celků.

 Schválen další postup v jednání s MHMP .

ČERVENEC 2012 –zahájena jednání s jednotlivými zastupiteli MHMP

SRPEN  2012- získán první znalecký posudek – odhad ceny jednoho z technologicky funkčních celků

ZÁŘÍ 2012  – zahájeny pravidelné schůzky se zástupci jednotlivých technologicky funkčních celků ( 5.9., 3.10., 25.10., 21.11.)

13.9.2012 – jednání s primátorem HMP – předána „Hodnotící zpráva ke znaleckému posudku“, ve které jsme upozornili na chyby ve znaleckém posudku.

ŘÍJEN 2012 –další jednání se zastupiteli, pravidelné interpelace na zastupitelstvu HMP, jednání a konzultace se znalci v oblasti oceňování nemovitostí

1.11.2012 – setkání s autorem znaleckých posudků – Ing. Benešem, jednání přítomen nám. primátora Mgr. Kabický

21.11.2012 – jednomyslným usnesením Kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy  PŘIJATO ROZHODNUTÍ O REVIZI ZNALECKÝCH POSUDKŮ.

21.11.2012 předseda výboru pro Sociální, zdravotní a bytovou politiku informoval jednotlivé členy o schválení revize znaleckých posudků.

4.12.2012 – schůzka zástupců 21 technologicky funkčních celků  z Barrandova – na setkání pozván nám. primátora Mgr. Kabický – POZVÁNÍ PŘIJAL

Předmět jednání:

 Kupní smlouva – kdy bude předložena kupujícím?

 Na základě jakých kriterií byl vybrán znalec –Ing. Beneš?

 Na základě jakých podkladů byla určena cena nebytových prostor  (25 000,- Kč/m2)

 Konkrétní příklady k připočtení dlužných částek z nájemného  k ceně TC

 (Zápis z jednání je umístěn na stránkách přístupných členům sdružení.  O zápis požádal p.Kabický a byl mu předán.)

12.12.2012 – Kontrolním výborem schválen znalec pro revizi znaleckých posudků

13.12.2012 – na zastupitelstvu HMP k interpelacím zástupců OSBB sdělil Mgr. Kabický:

 - bude přehodnocena cena nebytových prostor

 - úhrada dlužných částek nájemného bude řešena individuelním jednáním

 - do poloviny ledna bude zástupcům OSBB předán k připomínkám návrh kupní smlouvy

 Zástupci OSBB předali zastupitelům dopisy –poděkování za podporu v jednáních.