Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy


 

22.11.2012

Zpráva z jednání se zastupiteli dvou výborů ZHMP

Na základě našeho setkání u náměstka Mgr. Kabického se znalcem ing. Janem Benešem dne 1.11.2012 a následného článku  v MF Dnes z 5.11.2012, jsme opět oslovili zainteresované zastupitele ze všech politických stran. 

Výsledkem jednání bylo mimochodem i doporučení, podat na Kontrolní výbor ZHMP podnět k prověření postupu MHMP při určení ceny technologicko - funkčních celků.

Na kontrolním výboru konaném dne 21.11.2012 pan Petr Dolínek, předseda výboru, vznesl požadavek na oslovení nezávislého znalce s žádostí o přezkoumání znaleckých posudků zpracovaných Ing. Janem Benešem ( naše sdružení navrhovalo pana ing. Zazvonila, neboť na jeho literaturu se Beneš ve znaleckém posudku odkazuje). Toto usnesení bylo kontrolním výborem jednomyslně přijato. Taktéž bylo vyjádřeno poděkování, že věc nemedializujeme a postupujeme věcně s podloženými argumenty!

Na výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP, tentýž den, byl na program, na základě našeho podnětu, zařazen bod: Informace o vypořádání námitek a o postupu v privatizaci“. Byli jsme připraveni v této věci opět oslovit náměstka Mgr. Kabického, který se výboru zúčastnil, avšak jednání o nemocnicích se protáhlo na 1,5 hodiny a pan náměstek spěchal na další výbor...  Nicméně jsme ostatní zastupitele ve výboru informovali o výsledku jednání se znalcem a výsledku proběhnuvšího Kontrolní výbor ZHMP.

Do dalšího zastupitelstva, které se koná 29.11.2012, máme naplánováno ještě několik schůzek se zastupiteli a jako vždy, vystoupíme s interpelací na pana náměstka Mgr. Kabického.  Nebudeme sami, podařilo se nám získat některé zastupitele, kteří vystoupí s interpelací také.

Je to pro nás první maličký úspěch na cestě k lepším podmínkám pro nás nájemníky.

Užijme si společně ten příjemný pocit první vítězné bitvy. Cílem je však vyhrát válku!

Čeká nás ještě dlouhá cesta…..

Za OSBB Matúšková a Šimková