Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok práce ve faktech

Bude to 17 000,- Kč/m2 nebo 13 770,- Kč/m2 bytové plochy?

ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BYTY BARRANDOV 11.3.2013

Vážení nájemníci magistrátních bytů, Vážení sousedé, Vážení členové i nečlenové Občanského sdružení Byty Barrandov!

Ve středu 6.3.2013, obdrželo OSBB od náměstka pana Mgr. Ivana Kabického,  vzor kupní smlouvy, kterou budou jednotlivé technologické celky podepisovat po schválení ceny. V současné době jsme kupní smlouvu rozeslaly oprávněným zástupcům technologických celků na Barrandově k připomínkám. Po té zahájíme jednání o kupní smlouvě před schválením Radou Hl. m. Prahy.

CO NÁS VŠAK SPOLEČNĚ NEJVÍCE BOLÍ?

1.      Povinnost odkoupit s domem i dluhy

2.      Cena nebytových prostor

3.      Cena bytů

A CO SE POVEDLO?

1.    Povinnost odkoupit s domem i dluhy

Dle pravidel prodeje: „Závazkem se dle těchto Pravidel rozumí zejména dlužné nájemné, neuhrazené poplatky za poskytované služby včetně předepsaných zálohových plateb na služby, nezaplacené smluvní pokuty a poplatky z prodlení a neuhrazené náklady spojené s vymáháním dlužných pohledávek ve vztahu k hlavnímu městu Praze.“

Dosaženo:

Dlužné částky budou posuzovány u každého konkrétního celku. Citujeme z odpovědi pana náměstka Mgr. Kabického na interpelaci paní Šimkové z  22. zasedání zastupitelstva z 13.12.2012: „….a pochopitelně se také budeme zabývat těmi dlužnými částkami, aby bylo naprosto jasno pro kupující, jaké jsou pevné mantinely, které z naší strany jsou neporušitelné a kde dokážeme jít k vlastní slevě ještě před tím, než se vrátí do zastupitelstva u konkrétního technologického celku……“

2.    Cena nebytových prostor

Dle původních posudků znalce Ing. Beneše – 25 000,- Kč/m 2

Dosaženo:

Cena nebytových prostor bude určena individuálně pro každý TFC: z odpovědi pana náměstka Mgr. Kabického na interpelaci paní Šimkové z  22. zasedání zastupitelstva z 13.12.2012: „…a já také nechci proces transformace zastavit….tak, jak byla schválena pravidla, budeme pokračovat a vedle toho bude úprava nebytových prostor, tudíž se upraví i cena vlastní kupní“

3.    Cena bytů

Dle původních posudků Ing.Beneše – cca 17 000,- Kč/m 2

K posudku Ing. Beneše podán OSBB rozpor tzv. Hodnotící zprávu ze 17. 8. 2012, včetně dvou reakcí na reakci znalce.

Dosaženo:

OSBB se podařilo prosadit, aby Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, zadal nezávislému soudnímu znalci k posouzení, posudek zpracovaný Ing. Benešem, s cenou 17 000,- Kč/m 2.

Zde je výsledek!

Nezávislý soudní znalec na základě objednávky MHMP, zajistil posouzení jednoho, náhodně vybraného posudku, zpracovaného Ing. Benešem. A výsledek?

Nezávislý znalec: 

a.      potvrdil tvrzení OSBB, že ve znaleckých posudcích je špatně stanovena jak cena tržní tj. 39 000,- Kč/m 2, tak i cena závady tj. 22 000,- Kč/m 2!

b.      potvrdil, že na základě těchto pochybení, je cena 17 000,- Kč/m 2 stanovena chybně.

c.       určil pro tento TFC tržní cenu na Barrandově, dle platné legislativy, na 13 770,- Kč/m 2 bytové plochy! 

Je tedy na Vás, občanech Barrandova, zda-li nám pomůžete a společně dosáhneme snížení ceny, třeba i na 13 770,- Kč/m 2 bytové plochy, nebo se necháte zlákat různými lháři.

Posuďte sami, kam OS BB došlo a zda-li chcete kupovat za 17 000,- Kč/m 2 nebo za 13 770,- Kč/m 2